Двор на кирилицата

Тополи

Тополите, които изграждат ствола на буквата Т, са едни от най-високите и силни дървета, опиращи с клоните си небето – израз на свързаността, единството на земния и небесния свят.
Земя
Розите
Уча