Двор на кирилицата

Царица Мария

Единствената жена в залата на българската слава е царица Мария – съпругата на Борис I и майка на четиримата му синове (Владимир Расате, Гаврил, Симеон и Яков) и двете му дъщери (Евпраксия и Ана).

За нея историческите паметници пазят много малко информация. Но е сигурно, че тя е подкрепяла по всякакъв начин делата на своя съпруг и пръв български цар – Борис I-Михаил. Мария е изобразена до него във ватиканския препис на Манасиевата хроника в историческия момент на покръстването на българите в християнската вяра.