Двор на кирилицата

Пристигане в Плиска

Когато пристигат в българската столица, лично цар Борис излиза да поздрави с добре дошли новите учители на българските християни. В началото царят не разгласява присъствието на скъпите гости, но прави всичко възможно те да се чувстват добре и да не им липсва нищо, за да могат да започнат организирането на книжовната си дейност. Настанява по-възрастния Ангеларий в дома на своя боил Чеслав, а Климент и Наум, по молба на другия царски довереник – Есхач, отиват в неговата къща.