Двор на кирилицата

При Есхач

Започва трескава работа. Царят изпраща в Европа хора да издирват млади книжовници, хвърлени в робство от гонителите на азбуката. Служителите на Борис ги намират по пазарите в големите градове, откупват ги и ги изпращат в Плиска. „В България пристигат и спасените от робство по-млади Кирило-Методиеви ученици. Включва се и Симеон, високообразованият син на княз Борис, подготвян да възглави един ден българската църква.“ (Ил. Илиев, „Св. Климент Охридски“).