Двор на кирилицата

Замонашване

През 889 г. цар Борис се отказва от престола и се замонашва в един манастир близо до Плиска с приетото при кръщението си име Михаил. Историческите източници не са единни за причините на това решение – някои смятат, че то следва желанието на царя за духовно усъвършенстване, а други – че тежка болест го е принудила „да предаде ума си на Бога, а царството – на първородния си син“.