Двор на кирилицата

Елен

Еленът, изобразен на буквата Е, е символ на дълголетие, издържливост, грация и красота – единство от качества, изразявщи силата на живота и неговото очарование.
Земя
Розите
Уча