Двор на кирилицата

Гълъб

Гълъбът (рус. голубь) на буквата Г е образ на мира, свободата и Светия Дух. В буквата са вградени два гълъба – майката закриля рожбата си, за да покаже, че мирът и свободата се отглеждат с грижа и любов.
Земя
Розите
Уча