Двор на кирилицата

хан Крум

Фигурата на първия български законодател – Крум (755 – 13 април 814) – излъчва респект с обкования в сребро череп на византийския император Никифор, превърнат в чаша.

Така се припомня най-голямата победа на Крум над самонадеяния владетел, отказал няколко пъти мир на българите. Битката във Върбишкия проход (26 юли 811 г.), в която императорът е убит, а войската му – разгромена, доказва за пореден път в историята ни, че силата е в ума на военачалника, а не в числеността на войската. Крум превръща България в трета по значимост в Европа и благодарение на качествата си на политик. Легендата разказва, че от аварски военнопленници той разбира причините за разпадането на държавата им и като се учи от техните неуспехи, създава първите писани закони, които да осигурят стабилността и сигурността на живота в българските граници. Заради строгостта на тези закони и страха, който е всявал у враговете си, е наречен Крум Страшний. Управлява от 803 до 814 г.