Двор на кирилицата

Лястовички

Лястовичките и лозите, украсяващи скулптурата на буквата Л, са изразители на надеждата и божественото изобилие.
Земя
Розите
Уча