Двор на кирилицата

Нарове

Буквата Н е орнаментирана с нарове. Те носят послания за плодородие и щастлив брак. Плодът на нара завършва с малка коронка, от която се смята, че е заета формата на царския атрибут, означаващ ролята на владетеля.
Земя
Розите
Уча