Двор на кирилицата

Пауни

Пауните, изобразени на първата буква от думата Плиска, са не само красиви птици. Те са един от небесните символи, в чиито опашки са събрани звездите на целия Космос. Така се внушава необятността на света, създаден от Бог.
Земя
Розите
Уча