Двор на кирилицата

Рози

Розите
Розите на буквата Р са признати за едни от най-невероятните цветя в природата. Техните цветове изразяват спиралата на вечността, а червените им цветове символизират любовта във всичките ѝ измерения.
Земя
Розите
Уча