Двор на кирилицата

Constantine-Chiril și Fotie în Școala Magnaura

Imaginea lui Constantin Chiril și a lui Fotie în Școala Magnaura adună un profesor și un elev, fiecare dintre ei având un destin măreț – unul pentru a crea alfabetul slavon, iar celălalt pentru a deveni următorul patriarh al comunității ortodoxe răsăritene.

„În Viața cuprinzătoare a lui Constantin Chiril” de Clement Al Ohridei, acest moment arată mintea și priceperea extraordinară a ucenicului: „În trei luni a stăpânit gramatica și s-a apucat de celelalte științe: a studiat Homer și geometria, iar la Leon și Fotie dialectica și toate științele filozofice și, pe lângă acestea, retorica, aritmetica, astronomia, muzica și toate celelalte arte elene. El a studiat repede toate aceste științe, ca și cum ar fi studiat doar una dintre ele.” Mai târziu, atât Constantin-Ciril, cât și Fotie au fost canonizați ca sfinți ai Bisericii Ortodoxe.