Двор на кирилицата

Litere rusești

Unul dintre panouri reprezintă cele trei litere adăugate la alfabetul chirilic din cauza sunetului diferit al limbii ruse.