Двор на кирилицата

Слънце

Слънцето, обозначаващо буквата С, е източникът на светлината, живота, истината – т.е. на божественото изначалие.
Земя
Розите
Уча