Двор на кирилицата

Учениците на славянските първоучители

Пред източната стена върху каменен подиум е разположена композиция с учениците на славянските първоучители.

Все едно сме попаднали в дома на боила Есхач, където Климент (840 – 916 г.), Наум (830 – 910 г.) и Ангеларий (? – ок. 866 г.) работят върху създаването на кирилицата. Наум е приседнал и пише с перото си, зад него Ангеларий като че ли обяснява нещо на останалите, а Климент е изправен срещу тях с величествената си осанка, вгледан в един от ръкописите с новосъздадените кирилски букви.

Глаголицата, представена в една от популярните забележителности до Варна, Двора на кирилицата
Руски букви, част от кирилицата, в Двора на кирилицата - една от популярните забележителности Варна