Двор на кирилицата

Покръстването на цар Борис

Значението на цар Борис и Кирило-Методиевите ученици за духовния и политическия подем на българската държава е голямо. Картината „Покръстването на цар Борис в християнската религия и приемане на името Михаил“ изобразява тайната церемония, на която вече възрастният патриарх на византийската църква Фотий извършва посвещаването в православната вяра на българския цар.

Понеже иска да избегне политически бунтове и несъгласия, царят приема християнството тайно. Знае се, че през 864 г. той изпраща делегация от няколко държавници във Византия, които са покръстени по време на посещението си. Тъй като в този момент глава на източноправославната църква е патриарх Фотий, най-вероятно именно той е извършил церемонията с българския владетел. Кръстникът му е император Михаил.