Двор на кирилицата

Гонени, поробвани и измъчвани ученици

За да се укрепи вярата на народа, са необходими духовници, които да проповядват на разбираем за него език. Богослуженията на гръцки не привличали хората в църквите. Затова, когато Борис научава, че вече са създадени книги на славянски език, той започва да търси начин да привлече учители, които да обучат български църковни служители. 20 години след покръстването в България, Методий умира в Чехия (885 г.), а неговите ученици и тези на Константин-Кирил ученици са гонени, поробвани и измъчвани. Все пак някои от тях успяват да се спасят.