Двор на кирилицата

Цвете

Цветето, означаващо буквата Ц, е най-нежният и в същото време най-убедителният посланик на разбирателството и добронамереността между хората.
Земя
Розите
Уча