Двор на кирилицата

Уча

Уча
Кирилското име на У е “ук” – старият корен на думата “уча”, “наука”. Отворената книга върху тази буква завършва, но и оставя възможност за продължение на посланието на кирилицата – познанието винаги е отворено пред човека, той само трябва да пожелае да го приеме.
Земя
Розите
Уча