Двор на кирилицата

Йован Йованович Змай (Јован Јовановић Змај)

(06.12.1883 – 01.06.1904)

Сръбските читатели наричат своя любим писател Чика Йова (чичо Йово). Това фамилиарно обръщение към Йован Змай говори за топлотата и непринудената човечност на неговото творчество, близко на сърцето и душата на всеки сърбин. В него има много родолюбие, социална ангажираност и интимно споделяне, но и много детско настроение и поучителни истории за младите читатели. По образование юрист и лекар, Змай познава в тънкости физиологията на обществото и човека. Това му дава възможност да ги изрази в политико-сатиричните си творби, в любовната си лирика, а с детските си произведения (в списание “Невен”, стихосбирката “Храбрият Ника”) да възпитава хората на идващите дни в ценностите на живеенето.

*Автор на барелефа е Бехчет Данаджъ.

Барелеф на Севда Седан, разположен в Двора на кирилицата в Плиска
Барелеф на Леда Милева в Двора на кирилицата в Плиска
Барелеф на Ран Босилек, Дворът на кирилицата - забележителност Варна
Ванчо Николески - барелеф в Двора на кирилицата
Барелеф на Корней Чуковски
Барелеф на Сергей Михалков
Барелеф на Агния Барто́
Йован Йованович - барелеф
Наталия Забила - барелеф
Янка Мавр - барелеф
Барелеф на писателя Константин Негруци
Барелеф на Григоре Виеру
Пуревийн Хорлоо - барелеф в Двора на кирилицата
Чокан Валиханов - барелеф в Двора на кирилицата